Kebab i Horoskop

Jest to wyjątkowa opowieść o grupie indywidualistów, pracujących w bankrutującym sklepie z dywanami, szukających miłości i nieporadnie walczących z samotnością. Gdy Szef i właściciel sklepu postanawia ratować upadający biznes sprzedawcy dywanów zostają skonfrontowani z dwoma oszustami o wdzięcznych przydomkach Kebab i Horoskop, podszywającymi się pod specjalistów od marketingu. Prowadzona z dystansu jak „przez szybę” narracja filmu podkreśla osamotnienie, osobność każdego z bohaterów, którzy pomimo własnych starań i wysiłków, aby mieć kontrolę nad własnym losem, stawiani przed kolejnymi wyzwaniami, okazują się kompletnie, absurdalnie bezradni. Ta chęć działania w zestawieniu z kompletnym brakiem skuteczności bohaterów filmu jest źródłem absurdalnego humoru, który czyni z filmu najbardziej interesującą komedię spod znaku „pure non sense” ostatnich lat, a zdanie będące myślą przewodnią filmu „nie ma sensu walczyć z samotnością” nabiera komicznego zabarwienia.

 Facebook icon  Imdb icon


X
Cookies on our website:
By clicking "I'm OK with cookies", you agree to the storing of cookies on your device to deliver and maintain our website core services, analyze site usage and assist in our marketing efforts, including advertising personalisation. Choose "Cookie Settings" to pick specific cookies you're okay with or to change your preferences.
I'm OK With Cookies Cookie Settings ?