Ludzie

Agnieszka Kurzydło

Producent

Kamila Kuś

Producent liniowy

Kinga Krzemińska

Producent Kreatywny