16.03

Dziewczyna budzi się po nocy spędzonej z mężczyzną w eleganckim pokoju w podmiejskim pałacu. Jest 16 marca. Zimny, mglisty poranek. Dziewczyna wychodzi, wsiada do samochodu. Jedzie. Mija wioski, pola, wjeżdża do lasu. Drogę tarasuje konar. Dziewczyna wysiada odciąga przeszkodę na pobocze. Widzi nadjeżdżającego TIR-a. Pospiesznie wsiada do samochodu i odjeżdża, żeby nie blokować drogi. TIR robi wrażenie jakby ją ścigał. Daje znaki światłami, trąbi. Zdezorientowana Dziewczyna próbuje dać się wyprzedzić, ale droga jest zbyt wąska....

Facebook icon  Imdb icon


X
Cookies on our website:
By clicking "I'm OK with cookies", you agree to the storing of cookies on your device to deliver and maintain our website core services, analyze site usage and assist in our marketing efforts, including advertising personalisation. Choose "Cookie Settings" to pick specific cookies you're okay with or to change your preferences.
I'm OK With Cookies Cookie Settings ?