Baby Blues

Baby Blues w zasadzie nie jest filmem, jest blogiem dotyczącym mody. Wszyscy w nim są bardzo modni. Jednak Baby Blues przede wszystkim opowiada o samotności. Antek, siedmiomiesięczny synek Natalii, jest efektem tych dwóch zjawisk.

Antek jest metaforą tego, czego najbardziej brakuje we współczesnej rzeczywistości. Jego istnienie jest dowodem na to, jak łatwo zaspokoić dziś potrzeby młodych ludzi. Jest to tak samo łatwe, jak wejście do fast food’u i złożenie zamówienia – coś do kochania i frytki na wynos. Jest jeszcze jedna rzecz, pewnie najważniejsza. Baby Blues jest blogiem o egoizmie.

Facebook icon  


X
Cookies on our website:
By clicking "I'm OK with cookies", you agree to the storing of cookies on your device to deliver and maintain our website core services, analyze site usage and assist in our marketing efforts, including advertising personalisation. Choose "Cookie Settings" to pick specific cookies you're okay with or to change your preferences.
I'm OK With Cookies Cookie Settings ?